Bohus fästning

Ett vårdprogram för fästningen har upprättats, tillsammans med Ateljé Arkitekten och arkitekt Thomas Löfberg. En tillgänglighetsplan och en skötselplan för fästningen har upprättats, tillsammans med GAJD arkitekter. Beställare: Statens fastighetsverk.