Carlstens fästning

En tillgänglighetsplan och en skötselplan för fästningen har upprättats, tillsammans med GAJD arkitekter.

Beställare: Statens fastighetsverk.