Om företaget

Wærn Landskap AB är ett konsultföretag inom landskaps- och trädgårdsplanering. Företaget har funnits som aktiebolag sedan 2008 och är baserat i Göteborg. Bland uppdragsgivarna under senare år finns Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Ståthållareämbetet, Göteborgs stad, Karlstads kommun, Hjo kommun, Malmö stad, Göteborgs Universitet, Försvarsmakten, Länsstyrelserna i Västra Götaland och i Västmanland samt stiftelser, arkitektkontor och privata fastighetsägare.

Landskapsarkitekt LAR/MSA Kolbjörn Wærn är slottsarkitekt för Ulriksdals och Hagas slottsparker i Stockholm och ledamot i styrelsen för stiftelsen Svante och Greta Påhlsons Minne (Rottneros Park).