Fästningar

Bohus fästning

Ett vårdprogram för fästningen har upprättats, tillsammans med Ateljé Arkitekten... 

» Visa projekt

Carlstens fästning

En tillgänglighetsplan och en skötselplan för fästningen har upprättats, tillsammans... 

» Visa projekt
Projekt

Nya Älvsborgs fästning

Projektet kommer senare

Projekt

Skansen Kronan

Projektet kommer senare

Varbergs fästning

Varbergs fästning fick under 1600-talet i stora drag det utseende fästningen har... 

» Visa projekt

Västra Hästholmens fort

Västra Hästholmens fort uppfördes vid slutet av 1800-talet som skydd för örlogsstaden... 

» Visa projekt
Projekt

Vaxholms kastell

Projektet kommer senare