Alster

Alsters herrgård är känd som minnesgård över Gustav Frödings som föddes här. Ett förslag har upprättats för att återge trädgården dess utseende på den tid då familjen Fröding bodde på Alster.

Beställare: Karlstads kommun. .