Baldersnäs

Baldersnäs herrgård är belägen i Dalsland på ett näs i sjön Laxsjön. En vidlyftig romantisk park anlades på näset under 1800-talets första hälft. Restaureringar av delar av parken har genomförts i omgångar under 1980- och 1990-talen.

 

Beställare: Stiftelsen Baldersnäs Herrgård.