Gunnebo

Gunnebo slottsträdgård har restaurerats till dess utseende under 1700-talet. Beställare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Mölndals stad.

web change alert