Karlslund

Karlslunds herrgård utanför Örebro ägs av kommunen och är en samlingsplats, ett utflyktsmål och ett museum över en gången tid. Ett vårdprogram med restaureringsförslag är upprättat för park och trädgård.

Beställare: Örebro kommun.