Klagstorp

Klagstorps herrgård är en välbevarad karolinerherrgård belägen på Skövde garnisons övningsfält utanför Skövde. Som underlag för byggnadsminnesförklaring av parken gjordes en historisk utredning om parkens och trädgårdens tillkomst.

Beställare: Fortifikationsverket.