Läckö

Wærn Landskap anlitades för att göra förslag till att förändra omgivningarna till Läckö slott så att de bättre än tidigare överensstämmer med det äldre utseendet. Omgestaltningen innebar flyttning av en campingplats, ny allmän väg, nya parkeringsplatser för 450 bilar, ny hantverksgård, nya ängsmarker, ny damm med bro, ny båtbrygga, förnyad småbåtshamn och urgrävning av Kungsviken väster om slottet.

Den stora borggården på slottet har fått ny stenbeläggning med kalksten och den kalkstenssatta gångvägen till borggården har breddats.

Beställare: Statens fastighetsverk.

. Peta Dunia