Nääs

Nääs slott är beläget söder om Alingsås i Säveåns dalgång. En restaurering av parken öster om slottet har påbörjats, varvid trädgårdsarkitekt Knut Forsbergs ritning från 1862 utgjort utgångspunkt. Beställare August Abrahamsons Stiftelse.