Ryfors

På Ryfors nära Mullsjö i Västergötland lät familjen Sager i slutet av 1800-talet anlägga en stor engelsk park. Ett flertal utredningar har utförts angående parkens bevarande och restaurering.

Beställare: Dåvarande länsstyrelsen i Skaraborgs län och Mullsjö kommun.