Slädene

Slädene gård utanför Vara på Västgötaslätten förvärvades vid mitten av 1600-talet av Magnus Gabriel De la Gardie som där lät anlägga en stor trädgård. Ett vårdprogram för trädgårdens vård och restaurering har upprättats.

Beställare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.