Slottsskogen, Göteborg

Slottsskogsparken i Göteborg är en stor och väl bevarad stadspark från slutet av 1800-talet. Ett vårdprogram upprättades tillsammans med Inger Ernstsson och Victoria Ask. Beställare: Göteborgs stad.