Stensjön

Riksbyggen uppför ett nytt bostadsområde med en- och flerfamiljshus vid Stensjön i Mölndal.
Waern Landskap AB har tillsammans med WSP haft i uppdrag att gestalta gatumark och kvartersmark i området.