Sundsby

Den i Västsverige kända donatorn och markägaren Margaretha Hvitfeldt bodde på 1600-talet på Sundsby säteri på ön Mjörn mellan Tjörn och Orust. Säteriet ägs numera av Tjörns kommun som med hjälp av ett vårdprogram återskapat en del av trädgården och parken.

Beställare: Tjörns kommun.