Tommarp

Tommarp är en gammal kungsgård i Skåne. På uppdrag av Statens fastighetsverk har det framtida underhållsbehovet på anläggningen kartlagts.