Trädgårdsföreningen, Göteborg

Trädgårdsföreningen i Göteborg är en av landets bäst bevarade 1800-talsparker. Ett vårdprogram upprättades tillsammans med Inger Ernstsson, antikvarisk konsult. Beställare: Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad.