Varbergs fästning

Varbergs fästning fick under 1600-talet i stora drag det utseende fästningen har idag. Ett vårdprogram har upprättats tillsammans med AIX arkitekter. Ett åtgärdsförslag för att öka tillgängligheten för funktionshindrade besökare har upprättats, liksom en skötselplan för fästningen.

Beställare: Statens fastighetsverk.