Västra Hästholmens fort

Västra Hästholmens fort uppfördes vid slutet av 1800-talet som skydd för örlogsstaden Karlskrona. Ett vårdprogram har upprättats tillsammans med AIX arkitekter. Beställare: Statens fastighetsverk.