Villingsberg

Villingsberg är en gammal järnbruksort och bruksherrgården är välbevarad från 1600-talet. Ett vårdprogram har upprättats för den omgivande trädgården och engelska parken.

Beställare: Fortifikationsverket.